Ameka wspaniała - Ameca splendens

Opis gatunku

Odkrywcy gatunku - Miller & Fitzsimons, w 1971. Występuje w Meksyku. Samiec dorasta do 8 cm długości, samica do 12 cm. Pokojowo usposobiona żyworódka. Nigdy nie obserwowałem często wspominanej wady - obgryzania płetw innym wspólnie chowanym gatunkom, nawet w przypadku rasowych długopłetwych gupików Poecilia reticulata. Prawdopodobnie to zachowanie wynika z niedostatecznego lub nieodpowiedniego karmienia, ewentualnie stresu z powodu przerybionego lub zbyt małego zbiornika. Gatunek żyworodny. Młode po urodzeniu mierzą 1,5-2 cm długości.

Akwarium

Optymalna temperatura 26-32°C, pH 6,5-7,5, woda miękka do twardej. W przyrodzie są narażone na różnice temperatur między dniem i nocą w zakresie 15-35°C. Ponieważ jednak - z powodu swej wielkości - potrzebują dużego zbiornika (min. 150 l), nie możemy im zapewnić zmian temperatur.

Ameka wspaniała

Ta dość duża żyworodka czuje się najlepiej w małym stadku (np. 2 + 5). Wówczas ryby nie są lękliwe, są swobodne i rozigrane, dostarczając hodowcy wspaniałego widoku srebrzyście lśniących łusek. Należą do ryb o łagodnym usposobieniu. Dobrze znoszą zmiany temperatury i szeroki zakres parametrów wody. W wystroju akwarium zalecane jest podłoże z grubego żwiru, korzenie potorfowiskowe i gęsta roślinność, w tym również pływająca. Ze względu na szybką przemianę materii i dużą żarłoczność konieczny jest wydajny system filtrowania wody i częste jej odświeżanie.

Rozmnażanie

Po stosunkowo długiej ciąży (ok. 60 dni) samice rodzą 10-40 młodych, wyjątkowo więcej. Wielkość młodych zależy od wielkości samicy, a przede wszystkim od karmienia. Jeśli przeważają składniki zwierzęce, młodych jest więcej i są drobniejsze (ok. 1 cm). Jeśli karmimy głównie pokarmem roślinnym, młodych bywa ok. 10, ale są większe (do 1,5 cm). Wbrew temu, co znajdujemy w literaturze, dotąd nie zauważyłem kanibalizmu. Ponieważ chodzi o ryby prawdziwie żyworodne, młode nie rozwijają się w otoczkach jajowych, a składniki odżywcze uzyskują z organizmu matki poprzez trofotenię (rodzaj "pępowiny", przez którą odbywa się odżywianie oraz wymiana gazowa - przyp. tłum.). Obecność trofotenii u świeżo narodzonego narybku świadczy o przedwczesnym porodzie. Samica, która ma absolutny spokój i nie jest w żaden sposób stresowana, rodzi młode aż po zupełnym zakończeniu rozwoju prenatalnego. Dlatego trofotenie odpadają w momencie, gdy młode opuszcza ciało matki (co jednak nie jest regułą u wszystkich przedstawicieli rodziny Goodeidae).

Charakterystyka

Nazwa łacińska: Ameca splendens
Występowanie: Meksyk
Długość: 8 cm
Temperament: spokojna, nieagresywna
Pożywienie: wszystkożerna
Temperatura: 26-32 stopni Celcjusza
autor: Brenda

Zobacz także:

Bocja wspaniała

Błyszczyk brylantowy

Bojownik syjamski, Bojownik wspaniały

Brzanka sumatrzańska

Żaglowiec skalar


Komentarze