Bystrzyk barwny - Hyphessobrycon callistus

Opis gatunku

Bystrzyk barwny jest stosunkowo łatwy w hodowli. Akwarium o długości co najmniej. 50 cm, powinno być dosyć dobrze zarośnięte, powinny w nim być rośliny pływające, pod którymi bystrzyki mogą znaleźć nieco cienia. Gatunek ten wymaga krystalicznie czystej wody i możliwie ciemnego dna. Bystrzyków nie należy hodować pojedynczo. Jest to ryba ławicowa.

Bystrzyk barwny

Samiec jest od samicy nieco mniejszy, smuklejszy i jaskrawiej ubarwiony (silniej zaznacza się czerwony kolor w ubarwieniu płetw). Jest to rybka bardzo żywotna, o spokojnym usposobieniu. Oświetlenie wystarczy słabe. Woda powinna być czysta, jednakże rzadko zmieniana. Samców przeznaczonych do rozrodu nie można odławiać siatką, ze względu na możliwość uszkodzenia delikatnych narządów płciowych.

Hodowla

W zbiorniku rozpłodowym wymagana jest woda o temp. 26-28°, ocieniona pływającymi roślinami i idealnie czysta, a podłoże uprzednio starannie przemyte i wygotowane. Obsadę tarłową stanowią 2 samice i 1 samiec. Przebieg tarła jest bardzo burzliwy. Po złożeniu przez samice małej ilości czerwonawych jaj, które opa­dają na dno, tarlaki zabiera się, a akwarium zaciemnia papierem na 4 dni. Larwy wykluwają się po 1-2 dniach, a po 5-6 narybek zaczyna już spożywać najdrobniejszy plankton, początkowo wymoczki, a gdy nieco podrośnie - larwy oczlików.

Bystrzyk barwny

Charakterystyka

Nazwa łacińska: Hyphessobrycon callistus (bystrzyk z Serpa, bystrzyk różowy)

Występowanie: Paragwaj

Długość: 4 -5 cm

Temperament: spokojna, nieagresywna

Pożywienie: pokarm suchy, mrożony i żywy

Temperatura: 22-28 stopni Celcjusza

autor: Brenda

Zobacz także:

Brzanka różowa

Brzanka sumatrzańska

Bystrzyk ozdobny

Bystrzyk Pereza

Gupik pawie oczko


Komentarze