Danio Malabarski - Danio Aequipinnatus

Opis gatunku

Akwarium dla tych ryb powinno być obsadzone miejscami gęstą obsadą roślin (Cabomba, Limnophilia, Cryptocoryne, Apongeton, Vesicularia, Potamogeton). Ryba także potrzebuje dużo miejsca do pływania. Dekoracjami mogą być kamienie i korzenie.

Danio malabarski

Hodowla

Zbiornik powinien być przykryty, gdyż ryby te często wyskakują. Odróżnienie płci nie jest trudne. Samiec ma smuklejszy brzuch, płetwa grzbietowa i odbytowa jest pomarańczowa. Hodowla: ryba potrzebuje szczególnie dużego zbiornika podchowego, gdyż jest rybą bardzo płodną (do 1000 sztuk młodych z jednej pary).

Ikra jest składana w zaroślach drobnopierzastych roślin (np. kabomba). Zestaw tarlaków 2/1 lub tarło grupowe, ale wówczas przewagą muszą mieć samce np. 8 samców, 6 samic. Wylęg młodych następuje po ok.. 3 dniach, a pływa po 7 dniach. Karmimy narybek felkami, wrotkami oraz pylistą paszą suchą. Podchów jest łatwy.

Danio malabarski

Charakterystyka

Pochodzenie: południowe Chiny, Indie, Cejon, Nepal, Sri Lanka.

Wielkość: do 15 cm, w akwariach znacznie mniejszy

Nazwa łacińska: Brachydanio aequipinnatus

Zachowanie: Gatunek zgodny i towarzyski, należy trzymać stadko rybek. W stadzie wykazuje tzw. hierarchie w której najważniejszy osobnik przyjmuje wyraźnie skośna pozycje (głową do góry), żywa, stadna  ( przynajmniej 5 osobników).

Dymorfizm: Samica z większym brzuchem, samiec wyraźnie dłuższy i smuklejszy.

Temperatura: 20-25*C

Woda: woda miękka do twardej. stara, regularnie odświeżana. pH ok. 7,0

Pokarm: Nie sprawia większych problemów w wykarmieniu, głównie jada rureczniki, wazonkowce, oczliki, drobne owady i suche pokarmy, pokarm żywy, suchy oraz małe owady.

Hodowla: Akwarium tarliskowe powinno mieć co najmniej 60 cm długości, a poziom wody wynosić ok. 15 cm.

Uwagi: Wymaga dość długiego zbiornika ze względu na swą ciągłą ruchliwość. W literaturze akwarystycznej często podawany jest jaklo Danio Malabaricus.

autor: Marcin Szkop (Marcins)

Zobacz także:

Bocja wspaniała

Danio lamparci

Danio pręgowane

Garbatka, limka czarnopręga, Limka garbatka

Glonojad złoty


Komentarze