Danio tęczowy - Brachydanio albolineatus

Opis gatunku

Wielu akwarystów po zakupie 2,3 sztuk tej rybki szybko z niej rezygnuje, a to wielki błąd. Rybka ta dopiero w stadzie (ok. 10 osobników) dobrze się czuje i ukazuje się w pełni swych barw. Samice są znacznie większe od samców, które jednak maja zdecydowanie ładniejsze ubarwienie.

Hodowla

Danio tęczowy wymaga czystej, dobrze natlenionej wody i dużo miejsca do pływania. Akwarium średniej wielkości powinno być obsadzone miejscami gęsto obsadą roślin akwariowych. W zbiorniku należałoby umieścić dekoracje z kamieni i korzeni. Akwarium powinno mieć szczelną pokrywę, gdyż ryby te lubią wyskakiwać ponad powierzchnię wody.

Podłoże wykonane ze żwiru. W zbiorniku tarliskowym musi być świeża woda o temp. 26- 300C, a jej poziom w niewielkim zbiorniku tarliskowym powinien wynosić 10-15 cm. Wystrój w postaci kępki drobnolistnych roślin. Ryby należy wpuścić w układzie 2 samce + 1 samica. Po tarle należy ryby odłowić. Larwy wylęgają się po 3-4 dniach Pływający narybek należy karmić początkowo drobnym pokarmem (pierwotniaki, sproszkowane sztuczne pokarmy dla narybku).

Charakterystyka

Nazwa łacińska: Brachydanio albolineatus

Występowanie: południowo- wschodnia Azja, Birma, Sumatra, Tajlandia

Długość: 5 cm

Temperament: nieagresywna, towarzyska, stadna

Pożywienie: pokarm w płatkach i żywy, larwy komarów, oczliki, dafnie

Temperatura: 20-25 stopni Celcjusza

autor: Brenda


Komentarze