Tarczobok cętkowany - Hypostomus punctatus

Opis gatunku

Tarczobok cętkowany to bardzo spokojny przedstawiciel sumowatych, który może wyrosnąć na stosunkowo dużą rybę, co sprawia, że nie nadaje się do niewielkich akwariów towarzyskich. Ryby te potrafią się przyssać mocno do skały czy rośliny, co pozwala im utrzymać się w jednym miejscu w rwących strumieniach. W otworze gębowym ma też mocne zęby, potrafi więc zjadać glony czy nawet skrobać kawałki drewna, stanowiące uzupełnienie jego diety.

Charakterystyczną cechą tej grupy sumowatych, niespotykaną u żadnych innych kręgowców, jest sposób kontrolowania ilości światła wpadającego do oczu. U ryb tej nie zmienia się średnica źrenicy, lecz znajdujący się w oku specjalny płat - filtr - w razie konieczności nasuwa się na siatkówkę i zupełnie odcina dopływ światła.

Hodowla

Ryby te są z natury raczej skryte i dlatego w akwarium trzeba im stworzyć osłonięte terytorium, na przykład w postaci zagrzebanego w podłożu kawałka drewna, w którego cieniu będą mogły leżeć, przez nikogo niezauważone. Ryby te największą aktywność przejawiają po zmroku. Dzięki swym rozmiarom te sumowate są doskonałymi towarzyszami dla pielęgnic amerykańskich, na przykład skalarów.

Charakterystyka

Nazwa łacińska: Hypostomus punctatus

Występowanie: południowa Brazylia

Długość: do 30 cm

Temperament: nieagresywny

Pożywienie: pokarm roślinny

Temperatura: 22-28 stopni Celcjusza

autor: Brenda


Komentarze