Wielkopłetw wspaniały - Macropodus opercularis

Opis gatunku

Wielkopłetw wspaniały to bardzo ciekawa ryba labiryntowa, która mogła pojawić się w Europie już w wieku XVII. Ryby o podobnym wyglądzie opisuje w swym dzienniku angielski pamiętnikarz Samuel Pepys. Od tej pory udokumentowano kilka odmian barwnych tej ryby, w tym niebieską. Chociaż często uważa się, że wielkopłetw wspaniały jest rybom tropikalną, to jest to gatunek tak odporny, że wykluczone, iż mógł być hodowany już kilkaset lat temu.

Wielkopłetw wspaniały

Hodowla

Szczególnie atrakcyjne są samce, które łatwo poznać po jaśniejszym ubarwieniu i dłuższych płetwach. Również i te ryby są bardzo terytorialne, więc i tu obowiązuje ścisła zasada jednego samca na akwarium. Niestety, samce są bardzo zdeterminowane w tym, co robią podczas okresu godowego, i niezmordowanie gonią samice, które często są gotowe do rozrodu przed swymi partnerami.

W rezultacie tego ciągłego prześladowania samica może stracić zdolności rozrodcze, tak więc akwarium musi być mocno obsadzone roślinami, aby samica miała się gdzie schronić przed zapędami jej potencjalnego partnera. Można skłonić ryby do rozrodu bez większych kłopotów, wystarczy stopniowo zwiększać temperaturę w akwarium do górnej dopuszczalnej dla tych ryb granicy oraz zwiększyć w diecie udział żywego pokarmu, np. robaczków. Samiec w zbiorniku tarliskowym zbuduje gniazdo, a samica złoży w nim nawet do 500 jaj.

Wielkopłetw wspaniały

Charakterystyka

Nazwa łacińska: Macropodus opercularis

Występowanie: południowe Chiny, Tajwan, Korea i Wietnam

Długość: do 12 cm

Temperament: samce są agresywne i mogą zachowywać się destrukcyjnie

Pożywienie: różne rodzaje karmy, pokarm żywy

Temperatura: poniżej 16- 28 stopni Celcjusza

autor:Brenda


Komentarze